Välkommen till Recars hemsida

En av sex personer i EU har en funktionsnedsättning, totalt ca 80 miljoner människor. Majoriteten av dessa har svårt att ta sig in på arbetsmarknaden. Yrkesvägledare guidar och stödjer dessa personer för att de ska övervinna svårigheten i att få ett arbete. Projektets mål är att förbättra yrkesvägledningen till personer med funktionsnedsättning genom att använda:

• En ”Casebook” – en samling av fall med inlärningspotential utvalda av erfarna coacher/vägledare

länk till casebook

• En webbaserad utbildning för dem som utbildar yrkesvägledare om hur man bäst utnyttjar denna Casebook i sin undervisning

• En webbaserad utbildning för självstudier, där yrkesvägledare använder vår Casebook för att få ökad kompetens

Se kurserna under fliken Training Course!

kvinna_dator