Добре дошли в RECAR

RECAR е проект, с който се цели да се увеличи ефикасността на кариерното консултиране на хора с увреждания чрез разработването на Наръчник с казуси, адресиран до кариерните консултанти, както и набор от допълнителни инструменти за улесняване и разпространяване на използването му. Тези инструменти представляват два електронни курса, единият от които е насочен към кариерните консултанти, а другият – към обучителите на кариерни консултанти.

kurs